SLUŽBY

Naše ambulancie sú vybavené modernými stomatologickými súpravami, výpočtovou technikou, RTG, RVG prístrojomi a materiálmi používanými v stomatológii na celom svete.

VYŠETRENIE A ADMINISTRATÍVA

– Vstupné komplexné vyšetrenie

– Preventívna stomatologická prehliadka

– Cielené stomatologické vyšetrenie

– Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie

– Preventívna stomatologická prehliadka 2x r.

– Vyžiadané ošetrenie pred vyšetrením

– Krátky administratívny výkon

– Skúška vitality zubov

ANESTÉZA

– Povrchová – slizničná

– Infiltračná

– Zvodová

– RTG i.o. snímok

DENTOALVEOLÁRNA CHIRURGIA

– Ošetrenie sťaženého prerezávania

– Intraorálna incízia dentogénneho abcesu

– Sutura slizničnej rany

– Extrakcia dočasného zuba alebo koreňa

– Extrakcia trvalého jednokoreň. zuba/koreňa

– Extrakcia viackoreňového zuba

– Sutura extrakčnej rany

– Komplik./chirurgická extrakcia zuba/koreňa

– Dekapsulácia zuba

– Hemisekcia

– Zastavenie poextrakčného krvácania

– Ošetrenie a kontrola stomatochirurg.zákroku

– Chirurgická revízia rany

– Resekcia koreňového hrotu

– Intraoseálny implantát

STOMATOLOGICKÁ PROTETIKA

– Komplex.stomatoprotetické vyšetrenie/návrh

– Stiahnutie fixnej náhrady 1 zub

– Nasadenie fixnej náhrady

– Obrúsenie zuba na schodík

– Obrúsenie zuba

– Dočasná ochranná živicová korunka

– Celoplášťová živicová korunka

– Celoplášťová metalokeramická korunka

– Bezkovová keramika

– Otlačok pred zhotovením fix/sním. náhrady

– Horná totálna náhrada

– Dolná totálna náhrada

– Priesvitné podnebie

– Horná parciálna náhrada

– Dolná parciálna náhrada

– Inmediátna náhrada

– Medzerník

– Dvojramenná spona – celoliata

– Dvojramenná spona – kombinovaná

ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA

– Jednoplôšková výplň zuba

– Dvojplôšková výplň zuba

– Trojplôšková výplň zuba

– Fotokompozit – jedna plôška     front

– Fotokompozit – jedna plôška     distal

– Fotokompozit – dve  plôšky       front

– Fotokompozit – dve  plôšky       distal

– Fotokompozit –  tri  plôšky         front

– Fotokompozit –  tri  plôšky         distal

– Rekonštrukcia korunky zuba priama

– Ošetrenie citlivých zubných plôšok / zub

– Trepanácia a extirpácia zubnej drene

– Paliatívne endodontické ošetrenie

– Endodontické ošetrenie – jeden koreň

– Endodontické ošetrenie – dva korene

– Zavedenie parapulpálneho čapu

– Zavedenie intrapulpálneho čapu

PARADONTOLÓGIA a OCHORENIA ÚSTNYCH SLIZNÍC

– Odstránenie miestneho dráždenia

– Celkové vyartikulovanie chrupu

– Lokálne ošetrenie sliznice

PROFYLAXIA

– Ústna hygiena – profylaktická inštruktáž

– Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny do 18r.

– Odstránenie zubného kameňa 1 sext.

– Lokálna floridácia – zuboradie

– Pečatenie fisúr

PETZVALOVA 4

040 11 Košice

Slovensko

+421 / 0949 825 172

+421 / 0949 825 173

Ordinačné hodiny:

Pondelok - Piatok

podľa objednávky

Vitajte

na stránke